Skip to content

I TEIE NEI i te Fare Iamanaha

HO’ORA’A TĪTETI

Mai te peu e hina’aro ‘outou e ‘ite i te ta’ere mā’ohi ‘e
e tomo roa atu i roto i tōna Parau, ‘eiaha roa e ‘ōtohe ‘a
ho’o mai tā ‘outou tīteti nō TE FARE IAMANAHA !

Huru o te ‘ā’au

MAU TA’URUA ATO’A