Skip to content
musee-tahiti-home2

Parau nō te ha’api’i atu

E mea tu’u noa Te Fare Iamanaha i te tahi mau parau ha’api’i nō te ‘āpe’e atu i te roara’a o te tere māta’ita’i i roto i te piha fa’a’ite’itera’a tāmau ‘e tae roa atu i roto i te mau ‘āua tiare, ‘ei turura’a i te mau tere māta’ita’i o te mau pīahi.

Nō te tahi tāpa’ora’a, e ti’a e te mau ‘orometua ha’api’i e fa’a’ī mai hō’ē parau i ni’a i te natirara

Tere māta’ita’i nō te mau fare ha’api’ira’a

Mau tāpa’ora’a nō te pīahi

E mea pūpū noa Te Fare Iamanaha i te tahi mau tere māta’ita’i nō te mau fare ha’api’ira’a pauroa i te mahana piti. ‘Ua fa’aineinehia taua mau tere māta’ita’i ‘ia nehenehe te mau pīahi e fāna’o i te tahi taime ha’api’ira’a i reira rātou i ‘apuhia ‘ia ta’a maita’ihia e rātou i te Parau ‘e te mau peu tumu o te fenua rā o Tahiti ‘e te mau motu e hā’ati nei ia na.

Rāve’a nō te ha’api’i

PAPA’A parau & ‘api parau

Fa’ananea atu tō ‘outou tere māta’ita’i e tā mātou mau papa’a parau.
Ha’amāramaramara’a, ‘a ani noa i te vāhi fa’ari’ira’a o te Fare Iamanaha.
Te vai rā te tahi mau ‘api parau ha’api’i nō te mau pīahi.

Fa’a’ite’itera’a ‘e te mau ta’urua